Egzaminy poprawkowe

wpis w: Aktualności | 0

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się:

  • część pisemna 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00.
  • część ustna 21 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00.

Zdający, który przystąpił do wszystkich pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej, czyli do 16 lipca 2024 roku w sekretariacie szkoły.

Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I – V odbędą się w dniach:

  • 26.08.2024 r. godz. 9.00 – język polski, rośliny ozdobne,
  • 28.08.2024 r. godz. 9.00 – matematyka.