Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Patronat nad nowym kierunkiem sprawuje Pomorska Kolej Metropolitalna SA

Opis zawodu:
 • montowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych
 • montowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
 • montowanie urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym
 • diagnostyka i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
 • utrzymywanie i eksploatacja urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym
Uzyskana kwalifikacja:
 • ELE.23 – montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka
Przedmiot rozszerzony:
 • język angielski
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki
Przedmioty zawodowe:
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • podstawy automatyki
 • podstawy transportu kolejowego
 • maszyny elektryczne
 • technika prowadzenia ruchu
 • informatyka kolejowa
 • język niemiecki zawodowy
 • umiejętności dodatkowe
 • automatyka
 • pracownia elektryczna i elektroniczna
 • technologia i materiałoznawstwo
 • przygotowanie praktyczne do licencji maszynisty
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Chcecie wiedzieć więcej o tym zawodzie?

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów przybliżających pracę w tym zawodzie:

Automatyka Kolejowa – film edukacyjny PKP PLK:

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – film Ministerstwa Edukacji i Nauki: