Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

montaż i eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)

Symbol cyfrowy zawodu: 311930
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej
Opis zawodu:
 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót
 • wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ocena oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko
Uzyskane kwalifikacje:
 • ELE.10 – montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11 – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka
Przedmiot rozszerzony:
 • język angielski
Języki obce:
 • język angielski
 • język rosyjski