Trening Umiejętności Społecznych

wpis w: Aktualności | 0

Program „Trening Umiejętności Społecznych” jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation od roku 2009. Do tej pory w programie uczestniczyli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników z Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Gdyni. Jego celem jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.

Barierą dla wielu młodych ludzi w Polsce jest brak pewnej grupy umiejętności niezbędnych na wolnym rynku pracy nazwanych dla potrzeb programu „umiejętnościami pracowniczymi”. Dlatego program ma na celu przede wszystkim:
•    rozwijanie umiejętności sprzyjających zatrudnieniu wśród młodzieży,
•    zwiększenie możliwości zatrudnienia,
•    odnalezienie i utrzymanie swojego miejsca na rynku pracy. 

Program składa się z dwóch części, z czego pierwsza, teoretyczna, zakłada cykl 25 lekcji, podczas których uczniowie szkoleni są w trzech obszarach Umiejętności Życiowych (Life Skills). 
Druga część, praktyczna, to realizacja projektów uczniowskich, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobywają umiejętności życiowe będące celem programu, ale i pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej. Projekty są realizowane przez uczniów samodzielnie, ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad przebiegiem prac.

W naszej szkole projekt realizują:
pani Kamila Matysiak z klasą I BS
pani Joanna Tesmar z klasą III G

Relacje z ludźmi a zaufanie

Gra „Samolot” zaprezentowana na fotografiach polegała na tym, aby w parach w jak najkrótszym czasie pokonać tor przeszkód wcześniej przygotowany przez pozostałych uczniów. Utrudnieniem było to, że jedna osoba z pary („samolot”) miała zawiązane przepaską oczy i nic nie widziała, a druga osoba z pary („wieża”) miała kierować tą osobą. Jeśli uczniowie darzyli się zaufaniem, to zadanie przebiegało sprawnie. Na przebieg ćwiczenia miały również wpływ decyzje co do toru lotu, podejmowane przez „wieżę”.

Podczas lekcji rozmawialiśmy, jak zaufanie wpływa na relacje z otaczającymi nas osobami, bliskimi, pracodawcami, przyjaciółmi itd. oraz o tym, jakie cechy powinien mieć dobry pracownik, aby wypracować sobie zaufanie u szefa i jakie dzięki temu może mieć korzyści.

Mosty

Zarządzanie zespołem, wybór odpowiedniej strategii, praca w zespole… czyli budujemy mosty – od projektu do realizacji.

Wieża z makaronu z pianką na szczycie czyli Marshmallow Challenge

20 uczniów z klasy III G sprawdziło swoją kreatywność i umiejętność współpracy w Marshmallow Challenge. Zespoły liczyły do 5 osób, a każdy z nich miał do dyspozycji 20 nitek makaronu spaghetti, metr nitki, metr taśmy klejącej oraz jedną piankę Marshmallow. W 18 minut każda drużyna musiała zbudować jak najwyższą wieżę. Na jej szczycie miała się znaleźć pianka. I to właśnie wysokość, na której znajdował się ten słodki „obłoczek”, decydowała o wygranej.

Ale nie zawsze konstrukcje wytrzymywały ciężar pianki… Będzie stać czy runie? – zastanawiali się obserwatorzy.

W nowoczesnym zarządzaniu nie wystarczy zatrudnić fachowca z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami, coraz częściej przy wyborze pracownika bierze się pod uwagę cechy kandydata niezbędne do funkcjonowania w zespole. Warto te cechy doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonej pracy.

 Po  pomiarze wysokości uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia filmu z udziałem Toma Wujca, pomysłodawcy zadania.