Regulaminy przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, że Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął 3 nowe regulaminy przyznawania stypendiów, podejmując uchwałę nr 682/LIII/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” współfinansowanych ze środków unijnych – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków unijnych – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

    W załączeniu przekazujemy ww. regulaminy oraz treść uchwały.


Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią uchwały i załączników oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany, które ze sobą niosą. Najważniejsza dotyczy terminów składania wniosków – dla wszystkich wymienionych stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego termin ten upływa 15 lipca. W związku z tym, że w roku bieżącym to jest sobota, czyli dzień wolny, termin ten upłynie w dniu 17 lipca 2023 roku.

Generator wniosków dostępny TUTAJ.

Z poważaniem,
Sylwia Demczuk
Departament Edukacji i Sportu

Pomoc uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 – zob. załącznik na dole strony.

Od 5 września 2023 r. panie pedagog udzielają w godzinach 8.00-16.00 wszelkich informacji dotyczących pomocy i stypendiów (pokój 211 – drugie piętro).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)

Informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta.

UWAGA! Termin składania wniosków o stypendia 1-15 września 2023.