Stypendia w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”


Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
 
Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków: TUTAJ

WAŻNE! Uczniowie, którzy przystępują po raz pierwszy do tego projektu, muszą wypełnić formularz (dostępny TUTAJ) elektronicznie i wysłać, a następnie wydrukować wniosek w dwóch egzemplarzach.

Regulamin przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – zob. załącznik na dole strony.
 

Od 2 września 2020 r. panie pedagog udzielają w godzinach 7.30-16.00 wszelkich informacji dotyczących pomocy i stypendiów (pokój 211 – drugie piętro).

Pomoc uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 – zob. załącznik na dole strony.

Od 2 września 2020 r. panie pedagog udzielają w godzinach 7.30-16.00 wszelkich informacji dotyczących pomocy i stypendiów (pokój 211 – drugie piętro).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)

Informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta.

UWAGA! Termin składania wniosków o stypendia 1-15 września 2020.