Lp.WydarzenieData
  1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20211 września 2020 (wtorek)
  2.Rada Pedagogiczna15 września 2020 (wtorek)
  3.Spotkanie z rodzicami15 września 2020 (wtorek)
  4.Spotkanie integracyjne dla klas pierwszychdo ustalenia (wrzesień)
  5.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2020 (środa)
  6.Ślubowanie klas pierwszych16 października 2020 (piątek)
  7.Szkoleniowa rada pedagogiczna22 października 2020 (czwartek)
  8.Dzień wolny – Wszystkich Świętych1 listopada 2020 (niedziela)
  9.Święto Niepodległości11 listopada 2020 (środa)
10.Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych)17 listopada 2020 (wtorek)
11.Wystawienie ocen za I semestr; zakończenie I semestru22 grudnia 2020 (wtorek)
12.Zimowa przerwa świątecznaod 23 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021
13.Ferie zimoweod 4 do 17 stycznia 2021 r.
14.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (styczeń)11 stycznia 2021 (poniedziałek) 
12 stycznia 2021 (wtorek)
15.Posiedzenie Rady Pedagogicznej19 stycznia 2021 (wtorek)
16.Spotkanie z rodzicami – semestralne20 stycznia 2021 (środa)
17.Szkoleniowa rada pedagogiczna18 marca 2021 (czwartek)
18.Spotkania z rodzicami: klasy czwarte: informacja o proponowanych ocenach końcowych klasy I-III: konsultacje dla rodziców18 marca 2021 (czwartek)
19.Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021
20.Dzień otwarty21 kwietnia 2021 (środa)
21.Wystawianie ocen w klasach maturalnych21 kwietnia 2021 (środa)
22.Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada klasyfikacyjna klas IV22 kwietnia 2021 (czwartek)
23.Zakończenie zajęć w klasach IV30 kwietnia 2021 (piątek)
24.Dzień wolny – Święto Pracy1 maja 2021 (sobota)
25.Dzień wolny – Święto Konstytucji 3 maja3 maja 2021 (poniedziałek)
26.Egzaminy maturalne dla absolwentów klas IV4 maja 2021 (wtorek) – język polski (dzień wolny dla klas I-III) 
5 maja 2021 (środa) – matematyka (dzień wolny dla klas I-III) 
6 maja 2021 (czwartek) – język angielski (dzień wolny dla klas I-III) 
7 maja 2021 (piątek) – język angielski PR (dzień wolny dla klas I-III)
27.Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)13 maja 2021 (czwartek)
28.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec/lipiec)według ustalonego harmonogramu
29.Dzień wolny – Boże Ciało3 czerwca 2021 (czwartek)
30.Wystawienie ocen rocznych16 czerwca 2021 (środa)
31.Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada klasyfikacyjna17 czerwca 2021 (czwartek)
32.Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada podsumowujaca II semestr25 czerwca 2021 (piątek)
33.Zakończenie roku szkolnego25 czerwca 2021 (piątek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor ZSET ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Dzień otwarty – 21 kwietnia 2021 (środa)
 • Egzamin maturalny:
  • 4 maja 2021 (wtorek) – język polski – poziom podstawowy;
  • 5 maja 2021 (środa) – matematyka – poziom podstawowy;
  • 6 maja 2021 (czwartek) – język angielski – poziom podstawowy
  • 7 maja 2021 (piątek) – język angielski – poziom rozszerzony
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – 21 czerwca 2021 (poniedziałek) oraz część pisemna – 22 czerwca 2021 (wtorek)
 • 4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele