Lp.WydarzenieData
  1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/20221 września 2021 (środa)
  2.Rada Pedagogiczna14 września 2021 (wtorek)
  3.Spotkanie z rodzicami14 września 2021 (wtorek)
  4.Spotkanie integracyjne dla klas pierwszychdo ustalenia (wrzesień)
  5.Ślubowanie klas pierwszych13 października 2021 (środa)
6.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2021 (czwartek)
  7.Szkoleniowa rada pedagogiczna27 października 2021 (środa)
  8.Dzień wolny – Wszystkich Świętych1 listopada 2021 (poniedziałek)
  9.Święto Niepodległości11 listopada 2021 (czwartek)
10.Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych)17 listopada 2021 (środa)
11.Wystawienie ocen za I semestr; zakończenie I semestru22 grudnia 2021 (środa)
12.Zimowa przerwa świątecznaod 23 do 31 grudnia 2021
13.Rada klasyfikacyjna4 stycznia 2022 (wtorek)
14.Święto Trzech Króli6 stycznia 2022 (czwartek)
15. Spotkanie z rodzicami – semestralne 12 stycznia 2022 (środa)
16. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (styczeń) 10 i 11 stycznia 2022 (poniedziałek, wtorek)
17.Ferie zimoweod 14 do 27 lutego 2022
18.Szkoleniowa rada pedagogiczna21 marca 2022 (poniedziałek)
19.Spotkania z rodzicami: klasy czwarte: informacja o proponowanych ocenach końcowych klasy I-III: konsultacje dla rodziców21 marca 2022 (poniedziałek)
!!!NOWE!!! Dzień otwarty ZSET12 kwietnia 2022 (wtorek)
20.Wiosenna przerwa świąteczna14-19 kwietnia 2022
21.Wystawianie ocen w klasach maturalnych21 kwietnia 2022 (czwartek)
22.Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada klasyfikacyjna klas IV25 kwietnia 2022 (poniedziałek)
23.Zakończenie zajęć w klasach IV29 kwietnia 2022 (piątek)
24.Dzień wolny – Święto Pracy1 maja 2022 (niedziela)
25.Dzień wolny – Święto Konstytucji 3 maja3 maja 2022 (wtorek)
26.Egzaminy maturalne dla absolwentów klas IV4, 5, 6 maja 2022
27.Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)12 maja 2022 (czwartek)
28.Wystawienie ocen rocznych10 czerwca 2022 (piątek)
29.Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada klasyfikacyjna15 czerwca 2022 (środa)
30.Dzień wolny – Boże Ciało16 czerwca 2022 (czwartek)
31.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec/lipiec)od 1 do 29 czerwca 2022
32.Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada podsumowująca II semestr24 czerwca 2022 (piątek)
33.Zakończenie roku szkolnego24 czerwca 2022 (piątek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor ZSET ustala w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.15 października 2021 (piątek po DEN)1 dzień
2.12 listopada 2021 (piątek po 11 listopada)1 dzień
3.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna oraz
część pisemna – 10, 11 stycznia 2022 (poniedziałek, wtorek)
2 dni
4. Dzień otwarty szkoły – 12 kwietnia 2022 (wtorek)1 dzień
5.2 maja 2022 (poniedziałek przed 3 maja)1 dzień
6.Egzaminy maturalne (maj 2022)3 dni
7.17 czerwca 2022 (piątek po Bożym Ciele)1 dzień