Lp.WydarzenieData
  1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231 września 2022 (czwartek)
  2.Rada Pedagogiczna14 września 2022 (środa)
  3.Spotkanie z rodzicami14 września 2022 (środa)
  4.Spotkanie integracyjne dla klas pierwszychdo ustalenia (wrzesień 2022)
  5.Ślubowanie klas pierwszych13 października 2022 (czwartek)
6.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2022 (piątek)
  7.Szkoleniowa rada pedagogiczna3 listopada 2022 (środa)
  8.Dzień wolny – Wszystkich Świętych1 listopada 2022 (wtorek)
  9.Dzień wolny – Święto Niepodległości11 listopada 2022 (piątek)
10.Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych)16 listopada 2022 (środa)
11.Wystawienie ocen za I okres; zakończenie I okresu22 grudnia 2022 (czwartek)
12.Zimowa przerwa świątecznaod 23 do 31 grudnia 2022
13.Dzień wolny – Trzech Króli6 stycznia 2023 (piątek)
14.Rada klasyfikacyjna. Spotkania z rodzicami11 stycznia 2023 (środa)
15.Rada pedagogiczna podsumowująca pierwszy okres13 stycznia 2023 (piątek)
16. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa) styczeń 2023
17.Ferie zimoweod 16 do 29 stycznia 2023
18.Szkoleniowa rada pedagogiczna22 marca 2023 (środa)
19.Spotkania z rodzicami: klasy czwarte po gimnazjum – informacja o proponowanych ocenach końcowych;
klasy I-IV po szkole podstawowej – konsultacje dla rodziców
22 marca 2023 (środa)
20.Wiosenna przerwa świątecznaod 6 do 11 kwietnia 2023
21.Wystawienie ocen w klasach maturalnych20 kwietnia 2023 (czwartek)
22.20-lecie Technikum Transportowego, dzień otwarty szkoły21 kwietnia 2023 (piątek)
23.Rada klasyfikacyjna klas maturalnych24 kwietnia 2023 (poniedziałek)
24.Zakończenie zajęć w klasach maturalnych28 kwietnia 2023 (piątek)
25.Dzień wolny – Święto Pracy1 maja 2023 (poniedziałek)
26.Dzień wolny – Święto Konstytucji 3 maja3 maja 2023 (środa)
27.Egzaminy maturalne4, 5, 8, 9 maja 2023
28.Spotkanie z rodzicami (informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)10 maja 2023 (środa)
29.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)czerwiec 2023
30.Dzień wolny – Boże Ciało8 czerwca 2023 (czwartek)
31.Wystawienie ocen rocznych16 czerwca 2023 (piątek)
32.Rada klasyfikacyjna19 czerwca 2023 (poniedziałek)
33.Rada podsumowująca II semestr (plenarna)23 czerwca 2023 (piątek)
34.Zakończenie roku szkolnego23 czerwca 2023 (piątek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor ZSET ustala w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.31 października 2022 (poniedziałek przed 1 listopada)1 dzień
2.9 stycznia 2023 (poniedziałek) – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna1 dzień
3.2 maja 2023 (wtorek przed 3 maja)1 dzień
4.4, 5, 8, 9 maja 2023 – egzaminy maturalne4 dni
5.1 czerwca 2023 (czwartek) – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie1 dzień
6.9 czerwca 2023 (piątek po Bożym Ciele)1 dzień