Lp.WydarzenieData
  1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/20244 września 2023 (poniedziałek)
  2.Rada Pedagogiczna14 września 2023 (czwartek)
  3.Spotkania z rodzicami14 września 2023 (czwartek)
  4.Spotkanie integracyjne dla klas pierwszychdo ustalenia (wrzesień 2023)
  5.Ślubowanie klas pierwszych13 października 2023 (piątek)
6.Dzień Edukacji Narodowej14 października 2023 (sobota)
  7.Szkoleniowa rada pedagogiczna12 października 2023 (czwartek)
  8.Dzień wolny – Wszystkich Świętych1 listopada 2023 (środa)
  9.Święto Niepodległości11 listopada 2023 (sobota)
10.Spotkania z rodzicami (informacja o proponowanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych)15 listopada 2023 (środa)
11.Wystawienie ocen za I okres; zakończenie I okresu22 grudnia 2023 (piątek)
12.Zimowa przerwa świątecznaod 23 do 31 grudnia 2023
13.Rada klasyfikacyjna3 stycznia 2024 (środa)
14.Święto Trzech Króli6 stycznia 2024 (sobota)
15. Spotkanie z rodzicami9 stycznia 2024 (wtorek)
16. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa) styczeń 2024
17.Ferie zimoweod 29 stycznia do 11 lutego 2024
18.Szkoleniowa rada pedagogiczna14 marca 2024 (czwartek)
19.Spotkania z rodzicami: klasy V – informacja o proponowanych ocenach końcowych;
klasy I-IV – konsultacje dla rodziców
14 marca 2024 (czwartek)
20.Wiosenna przerwa świątecznaod 28 marca do 2 kwietnia 2024
21.Dzień otwarty szkoły17 kwietnia 2024 (środa)
22.Wystawienie ocen w klasach maturalnych19 kwietnia 2024 (piątek)
23.Rada klasyfikacyjna klas maturalnych22 kwietnia 2024 (poniedziałek)
24.Zakończenie zajęć w klasach maturalnych26 kwietnia 2024 (piątek)
25.Dzień wolny – Święto Pracy1 maja 2024 (środa)
26.Dzień wolny – Święto Konstytucji 3 maja3 maja 2024 (piątek)
27.Egzaminy maturalne7, 8, 9, 13 maja 2024
28.Spotkania z rodzicami (informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)14 maja 2024 (wtorek)
29.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)czerwiec 2024
30.Dzień wolny – Boże Ciało30 maja 2024 (czwartek)
31.Wystawienie ocen rocznych14 czerwca 2024 (piątek)
32.Rada klasyfikacyjna17 czerwca 2024 (poniedziałek)
33.Rada podsumowująca II semestr (plenarna)21 czerwca 2024 (piątek)
34.Zakończenie roku szkolnego21 czerwca 2024 (piątek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor ZSET ustala w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.30 i 31 października 2023 (poniedziałek i wtorek przed 1 listopada)2 dni
2.9 stycznia 2024 (wtorek) – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna1 dzień
3.2 maja 2024 (czwartek przed 3 maja)1 dzień
4.7, 8, 9, 13 maja 2024 – egzaminy maturalne4 dni
5.31 maja 2024 (piątek po Bożym Ciele)1 dzień
6.3 czerwca 2024 (poniedziałek) – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie1 dzień
Dodatkowe święta i wydarzenia
1.Międzynarodowy Dzień Krajobrazu20 października 2023
2.Światowy Dzień Energii22 października 2023
3.Dzień Kolejarza25 listopada 2023
4.Międzynarodowy Dzień Logistyki15 maja 2024
5.Międzynarodowy Dzień Spedytora23 maja 2024