Projekt 7: Erasmus+ 2021

Trzy szkoły, trzy kraje, jeden kierunek – projekt S2WRE wyraźnie nawiązuje do unijnych zasad i wartości dobrego obywatelstwa, zwłaszcza w odniesieniu do walki ze zmianami klimatycznymi. Zmiana klimatu pokazuje, że istnieje pilna potrzeba działania na rzecz zrównoważonej i odnawialnej energii elektrycznej (RE). … Czytaj dalej

Projekt 6: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

9 listopada 2016 roku Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego … Czytaj dalej

Projekt 5: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. … Czytaj dalej

Projekt 3: PO WER 2019

Tytuł: Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów. Numer: 2019-1-PL01-KA102-062708 Konkurs wniosków 2019 Runda 1 KA1 – Mobilność edukacyjna KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Opis projektu: Projekt „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową … Czytaj dalej

Projekt 2: Erasmus+ 2018

Tytuł: W poszukiwaniu śladów. Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie. (Auf Spurensuche. Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis.) Numer: 2018-DE03-KA229-047194_2 I. Informacje o projekcie: sektor: Edukacja szkolna, akcja 2: Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół kwota dofinansowania: 26 298 EUR … Czytaj dalej

Projekt 1: PO WER 2016

Tytuł: Stać się częścią globalnego rynku TLS – staże zagraniczne jako źródło praktycznego doświadczenia w zawodzie. Numer: 2016-1-PL01-KA102-024588 Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna KA1 Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach … Czytaj dalej