Projekt 6: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2022.  Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania: 10 925 649,90 zł) Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych … Więcej

Projekt 5: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. … Więcej

Projekt 4: Erasmus+ 2020

Tytuł: Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET. Numer: 2020-1-PL01-KA102-080290 I. Informacje o projekcie:   sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe   akcja 1: Mobilność edukacyjna KA102   kwota dofinansowania: 57 694 EUR   czas trwania: 01.09.2020 – 31.08.2021   cele:    – … Więcej

Projekt 3: PO WER 2019

Tytuł: Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów. Numer: 2019-1-PL01-KA102-062708 Konkurs wniosków 2019 Runda 1 KA1 – Mobilność edukacyjna KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Opis projektu: Projekt „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową … Więcej

Projekt 2: Erasmus+ 2018

Tytuł: W poszukiwaniu śladów. Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie. (Auf Spurensuche. Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis.) Numer: 2018-DE03-KA229-047194_2 I. Informacje o projekcie: sektor: Edukacja szkolna, akcja 2: Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół kwota dofinansowania: 26 298 EUR … Więcej

Projekt 1: PO WER 2016

Tytuł: Stać się częścią globalnego rynku TLS – staże zagraniczne jako źródło praktycznego doświadczenia w zawodzie. Numer: 2016-1-PL01-KA102-024588 Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna KA1 Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach … Więcej