Projekt 6: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

9 listopada 2016 roku Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego … Czytaj dalej

Projekt 5: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. … Czytaj dalej

Projekt 4: Erasmus+ 2020

Tytuł: Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET. Numer: 2020-1-PL01-KA102-080290 I. Informacje o projekcie:    – podniesienie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności (Europass, ECVET)   – wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym,   – rozwój kompetencji kluczowych, w tym … Czytaj dalej

Projekt 3: PO WER 2019

Tytuł: Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów. Numer: 2019-1-PL01-KA102-062708 Konkurs wniosków 2019 Runda 1 KA1 – Mobilność edukacyjna KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Opis projektu: Projekt „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową … Czytaj dalej

Projekt 2: Erasmus+ 2018

Tytuł: W poszukiwaniu śladów. Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie. (Auf Spurensuche. Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis.) Numer: 2018-DE03-KA229-047194_2 I. Informacje o projekcie: Informacje o projekcie Erasmus+ opracowane przez Robert-Schuman-Berufskolleg znajdują się na stronie: https://www.rsbk-do.de/schulleben/erasmus-projekt.html II. Wydarzenia związane … Czytaj dalej

Projekt 1: PO WER 2016

Tytuł: Stać się częścią globalnego rynku TLS – staże zagraniczne jako źródło praktycznego doświadczenia w zawodzie. Numer: 2016-1-PL01-KA102-024588 Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna KA1 Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach … Czytaj dalej