Zajęcia praktyczne realizowane raz w tygodniu:

Klasa I U – warsztaty szkolne CKZiU nr 1 w Gdyni – 5 godz./środy – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023 (140 godzin/4 tygodnie):
 1. Klasa III L Technik logistyk 03 X – 28 X 2022
 2. Klasa III K Technik transportu kolejowego 03 X – 28 X 2022
 3. Klasa IV S Technik spedytor 06 III – 31 III 2023
 4. Klasa IV A/U Technik urządzeń i systemów energ. odn. 06 III – 31 III 2023
 5. Klasa IV A/U Technik architektury krajobrazu 06 III – 31 III 2023
 6. Klasa IV K Technik transportu kolejowego 04 V – 31 V 2023
 7. Klasa III A/U Technik urządzeń i systemów energ. odn. 04 V – 31 V 2023
 8. Klasa III A/U Technik architektury krajobrazu 04 V – 31 V 2023
 9. Klasa III S Technik spedytor 04 V – 31 V 2023
 10. Klasa IV L Technik logistyk 04 V – 31 V 2023
mgr inż. Marzenna Dębek – kierownik szkolenia praktycznego:
 • poniedziałek: 9.00-13.30
 • wtorek: 9.00-13.30
 • środa: 9.30-14.00
 • czwartek: 9.00-13.30
 • piątek: spotkania z pracodawcami