Zajęcia praktyczne u pracodawcy (praktyczna nauka zawodu poza szkołą realizowana raz w tygodniu):

Klasa I U – warsztaty szkolne CKZiU nr 1 w Gdyni – 5 godz./środy – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024:
 1. Klasa III K – 120 godzin (4 tygodnie) – 02-27 X 2023
 2. Klasa III L    – 120 godzin (4 tygodnie) – 02-27 X 2023
 3. Klasa III R/U – 120 godzin (4 tygodnie) – 29 IV-29 V 2024
 4. Klasa III S – 120 godzin (4 tygodnie) – 29 IV-29 V 2024
 5. Klasa III A    – 120 godzin (4 tygodnie) – 29 IV-29 V 2024
 6. Klasa IV K – 160 godzin (4 tygodnie) – 29 IV-29 V 2024
 7. Klasa IV A/U – 160 godzin (4 tygodnie) – 03 IV-30 IV 2024
 8. Klasa IV L – 160 godzin (4 tygodnie) – 03 IV-30 IV 2024
 9. Klasa IV S – 160 godzin (4 tygodnie) – 26 II-22 III 2024.
mgr inż. Marzenna Dębek – kierownik szkolenia praktycznego:
 • poniedziałek: 9.00-13.30
 • wtorek: 9.00-13.30
 • środa: 9.30-14.00
 • czwartek: 9.00-13.30
 • piątek: spotkania z pracodawcami