Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022 (160 godzin/4 tygodnie):
 1. Klasa III L Technik logistyk 11 X – 08 XI 2021
 2. Klasa III K Technik transportu kolejowego 04 X – 29 X 2021
 3. Klasa III A/U Technik architektury krajobrazu 07 III – 01 IV 2022
 4. Klasa III A/U Technik urządzeń i systemów energ. odn. 07 III – 01 IV 2022
 5. Klasa III S Technik spedytor 07 III – 01 IV 2022
 6. Klasa III TK/TU Technik transportu kolejowego 04 V – 31 V 2022
 7. Klasa III TK/TU Technik urządzeń i systemów energ. odn. 04 V – 31 V 2022
 8. Klasa III TA/TG Technik architektury krajobrazu 04 V – 31 V 2022
 9. Klasa III TA/TG Technik geodeta 04 V – 31 V 2022
 10. Klasa III TL Technik logistyk 04 V – 31 V 2022
 11. Klasa III TS Technik spedytor 04 V – 31 V 2022
 12. Klasa IV K/U Technik transportu kolejowego – 3 tygodnie, praktyka dotyczy 3 osób, 11 X – 29 X 2021
mgr inż. Marzenna Dębek – kierownik szkolenia praktycznego:
 • poniedziałek: 9.00-13.30
 • wtorek: 9.00-13.30
 • środa: 9.30-14.00
 • czwartek: 8.30-13.00
 • piątek: spotkania z pracodawcami