PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zajęcia praktyczne u pracodawcy (realizowane raz w tygodniu):
 1. Klasa I U – 5 godz./tydz. (CKZiU Nr 1) – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (środy)
 2. Klasa II A/U (po szkole podstawowej) – 6 godz./tydz. – technik architektury krajobrazu (wtorki)
 3. Klasa II TA/TG (po gimnazjum) – 6 godz./tydz. – technik architektury krajobrazu (czwartki)
Terminy praktyk zawodowych w 2021 r. (160 godzin/4 tygodnie):
 1. Klasa II TK/TU: 30 III – 30 IV (z wyłączeniem ferii wiosennych od 01-06 IV)
 2. Klasa II TL: 30 III – 30 IV (z wyłączeniem ferii wiosennych od 01-06 IV)
 3. Klasa II TS: 30 III – 30 IV (z wyłączeniem ferii wiosennych od 01-06 IV)
 4. Klasa II TA/TG: 30 III – 30 IV (z wyłączeniem ferii wiosennych od 01-06 IV)
 5. Klasa III aL: 30 III – 30 IV (z wyłączeniem ferii wiosennych od 01-06 IV)
 6. Klasa III bS: 30 III – 30 IV (z wyłączeniem ferii wiosennych od 01-06 IV)
 7. Klasa III bL: 04 V – 31 V
 8. Klasa III aS: 04 V – 31 V
 9. Klasa III K/U: 04 V – 31 V
 10. Klasa III A/G: 04 V – 31 V
mgr inż. Marzenna Dębek – kierownik szkolenia praktycznego:
 • poniedziałek: 9.00-13.30
 • wtorek: 8.30-13.00
 • środa: 9.30-14.00
 • czwartek: 9.00-13.30
 • piątek: spotkania z pracodawcami