Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

  • Przewodniczący RR – Tomasz Nowak
  • Wiceprzewodniczący RR – Dorota Zajda
  • Sekretarz RR – Aneta Kin
  • Skarbnik RR – Dorota Toman-Pytlarczyk

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

30 1090 1102 0000 0001 3445 7956

Bank Zachodni WBK