Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni (rok szkolny 2021/2022):

  • Przewodniczący RR – Tomasz Nowak
  • Wiceprzewodniczący RR – Marzena Laskowska-Budda
  • Sekretarz RR – Aneta Kin
  • Skarbnik RR – Dorota Toman-Pytlarczyk
  • Członek RR – Kamila Nowak
  • Członek RP – Agnieszka Bach

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

30 1090 1102 0000 0001 3445 7956

Bank Zachodni WBK