Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni (rok szkolny 2022/2023):

  • Przewodniczący RR – Tomasz Nowak
  • Wiceprzewodniczący RR – Agnieszka Bach
  • Sekretarz RR – Magdalena Falęcka
  • Skarbnik RR – Elżbieta Machalińska
  • Członek RR – Marlena Grzenkowicz
  • Członek RP – Andżelika Kulczyńska

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

30 1090 1102 0000 0001 3445 7956

Bank Zachodni WBK