Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni (rok szkolny 2023/2024):

  • Przewodniczący RR – Tomasz Nowak
  • Wiceprzewodniczący RR – Elżbieta Machalińska
  • Sekretarz / Skarbnik RR – Marta Skiba
  • Członek RR – Agnieszka Bach
  • Członek RR – Magdalena Walczak

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni:

30 1090 1102 0000 0001 3445 7956

Bank Zachodni WBK