Rodzice uczniów ZSET mogą do 20 października 2023 r. ubezpieczyć swoje dzieci, składka wynosi 37 zł za osobę.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA:

nr konta 28 1030 1944 7503 9981 8010 6835

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Uczeń powinien do 20 października 2023 r. dostarczyć wychowawcy kopię dowodu wpłaty na podane konto UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny. Jednak ubezpieczenie jest ważne także podczas wycieczek i zajęć praktycznych.

Polisa

Ogólne warunki ubezpieczenia

Procedura likwidacji szkód z ubezpieczenia