Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:
  • przewodniczący – Mateusz Maciszak z kl. IV bL
  • zastępca przewodniczącego – Oliwia Mohyła z kl. III A/U

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest pani Magdalena Śmigiel