Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:
  • przewodniczący – Oliwia Mohyła z kl. IV A/U
  • zastępca przewodniczącego – Adria Bach z kl. IV A/U
  • skarbnik – Michał Bartoszcze z kl. IV S

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest pani Magdalena Piontke.