Konkurs „Razem do zawodu” 2018

wpis w: Aktualności | 0

We wtorek 20 marca 2018 roku uczniowie z klas II aL i II K prezentowali swoje pomysły projektowe w konkursie dla uczniów pomorskich szkół zawodowych „Razem do zawodu”. Konkurs odbył się w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem konkursu jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy oraz zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem.
Grupa uczniów z klasy II aL zaprezentowała projekt „LOGITRANS”. Jego głównym celem było stworzenie planu dojazdu do szkoły wszystkich uczniów z klasy oraz przedstawienie alternatyw dojazdu pod względem kosztów i czasu.
Uczniowie z klasy II K przedstawili projekt „Pociąg do pomorskiego”. Jego celem była promocja transportu kolejowego w województwie pomorskim. Uczniowie zaplanowali trasę wycieczki dookoła województwa pomorskiego z wykorzystaniem kolejowych środków transportu tak, aby zwiedzić jak największą liczbę miejsc związanych z kolejowym transportem szynowym i wydać jak najmniej pieniędzy. Opiekunem grup projektowych jest pani Kamila Matysiak. Wyniki konkursu – 28 marca 2018 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.