Stypendia z Intercity dla naszych uczniów

wpis w: Aktualności | 0

Pięcioro uczniów naszej szkoły (Kamil Wiśniewski, Mikołaj Odowski, Bartosz Nowak, Marta Wojnarowska, Mateusz Drabik) kształcących się w zawodzie technik transportu kolejowego wzięło udział w programie stypendialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ufundowanym przez spółkę PKP Intercity S.A. Program ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie fundatorowi wykwalifikowanej kadry zawodowej.

W środę 24 stycznia 2018 roku uczniowie i ich rodzice podpisali umowy stypendialne. Na ich mocy uczniowie będą otrzymywać co miesiąc stypendium w wysokości 300 zł w klasie drugiej, 350 zł w klasie trzeciej i 400 zł w klasie czwartej. Warunkiem uzyskania stypendium jest m.in. uzyskanie średniej ocen minimum 3,5, w tym co najmniej 4,0 z przedmiotów zawodowych.