Nowy polsko-niemiecki projekt Erasmus+

wpis w: Aktualności | 0

1 października 2018 roku rozpocznie się w naszej szkole projekt polsko-niemieckiej współpracy szkół w ramach programu Erasmus+. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i będzie trwał dwa lata.

W tym czasie planujemy trzy spotkania młodzieży naszej szkoły z młodzieżą niemiecką z Dortmundu:

  • w marcu 2019 r. – pięciodniowy pobyt młodzieży niemieckiej w Gdyni,
  • we wrześniu 2019 r. – trzydniowy pobyt młodzieży polskiej i niemieckiej w Weimarze,
  • w czerwcu 2020 r. – pięciodniowy pobyt naszej młodzieży w Dortmundzie.


Koszty podróży i utrzymania uczestników projektu zostaną pokryte ze środków unijnych.

Celem nadrzędnym tych spotkań jest wzajemne poznanie się młodzieży polskiej i niemieckiej, nawiązanie przyjaźni, przełamanie uprzedzeń, a także rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem – nie tylko niemieckim, ale w dużej mierze językiem angielskim.

Wszyscy zainteresowani z klas z klas pierwszych, drugich i trzecich mogą zgłaszać nauczycielom języka niemieckiego chęć wzięcia udziału w projekcie.

Zainteresowane osoby zapraszam na spotkanie w poniedziałek 24 września podczas długiej przerwy (11:30–11:50) w sali 206.
Milena Dochtorowicz