Festyn „Lokomotywa mocy” – relacja

wpis w: Aktualności | 0

W sobotę 29 września 2018 roku przy Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni odbył się festyn „Lokomotywa mocy” inaugurujący otwarcie nowego zaplecza technicznego placówki. Szkoła jest uczestnikiem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 4.1.”

W dniu festynu prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz oraz dyrektor szkoły Konrad Walczak dokonali, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, otwarcia nowo powstałego pawilonu kolejowego oraz innych pracowni dla potrzeb kształcenia w branży transportowej, w tym dla kierunku technik transportu kolejowego.

Pawilon wraz z przyległym terenem został już częściowo wyposażony w elementy infrastruktury kolejowej, takie jak wycinki szyn i podkładów oraz modele przytwierdzeń i złącz szynowych różnych typów, a także elementy wielkogabarytowe w postaci zwrotnic rozjazdowych. Aktualnie trwają prace nad wyposażeniem stanowisk dydaktycznych w urządzenia sterowania tymi zwrotnicami. Wszystkie elementy wyposażenia pawilonu szkoła pozyskała w formie darowizny od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz od Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku.

Ponadto w ramach projektu jedna z pracowni została wyposażona w symulator pracy stacji, pracy dyżurnych ruchu i działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). W skład symulatora wchodzi makieta kolejowa o wymiarach 5,7 x 1,1 m oraz 8 stanowisk komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem sprzężonym z układem torowym i pojazdami kolejowymi na makiecie. Podobny system został zastosowany w pracowni srk na Politechnice Warszawskiej. Symulator jest innowacyjnym rozwiązaniem stworzonym przez firmę Rail-Mil Computers w Warszawie.

Zarówno symulator jak i wyposażenie pawilonu kolejowego pozwolą na prowadzenie ciekawych zajęć dydaktycznych w klasach kształcących się w zawodzie technik transportu kolejowego. Mogą być także wykorzystane poglądowo na zajęciach z uczniami kształcących się w zawodzie technik spedytor i technik logistyk. Dzięki wyposażeniu pracowni zajęcia zawodowe staną się atrakcyjniejsze i efektywniejsze, lekcje nabiorą bardziej praktycznego wymiaru i staną się ciekawsze.

Impreza poza formą promocji kierunków kształcenia była także okazją do spotkania się z mieszkańcami dzielnicy. Właśnie dla nich były przewidziane takie atrakcje jak bezpłatny poczęstunek, loteria fantowa, dmuchane zabawki, fotobudka i szereg innych.

Festyn na terenie ZSET został zorganizowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób z Fundacji Kreatywni.pl, za co bardzo dziękujemy.