Seminarium kolejowe w WSAiB

wpis w: Aktualności | 0

We wtorek 26 marca 2019 roku wszystkie klasy o profilu kolejowym (I K, II K, III K) z opiekunami: panem Zbigniewem Jędrzejczykiem oraz paniami Ireną Lewandowską i Agnieszką Pałczyńską były na seminarium eksperckim dotyczącym problematyki bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, które odbyło się w WSAiB w Gdyni.

Podczas wystąpień eksperci dzielili się doświadczeniami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem na obszarach kolejowych oraz bezpieczeństwem publicznym. Obszar tematyczny seminarium obejmował następujące zagadnienia:

  1. zagrożenia terrorystyczne w aspekcie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych;
  2. bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
  3. zagrożenia w obszarze przesyłek konduktorskich czy transportu materiałów niebezpiecznych;
  4. analiza zagrożeń kryminalnych na terenach kolejowych;
  5. współpraca podmiotów kolejowych i pozakolejowych w sytuacjach zagrożenia;
  6. infrastruktura obiektów kolejowych w aspekcie neutralizacji zagrożeń.

Wydarzenie to objął patronatem Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, a zorganizowały PKP Intercity S.A. Zakład Północny oraz WSAiB.