Protest nauczycieli

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Rodzice!
W związku z planowanym na 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim protestem w placówkach oświatowych informuję, że zdecydowana większość nauczycieli naszej szkoły nie przystąpi do pracy.

Szkoła nie będzie w stanie realizować zadań dydaktycznych, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Uprzejmie proszę rodziców/opiekunów prawnych o rozważenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki podczas trwania akcji strajkowej.
Decyzje o organizacji zajęć w dniach następnych będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji, szczegóły będą przekazywane poprzez e-dziennik.
Proszę o wyrozumiałość.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły