Staż zagraniczny 2020

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 1 września 2019 r. rozpoczął się w ZSET projekt wspierany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (realizowany na zasadach obowiązujących w programie Erasmus +).
Projekt „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów” przewiduje 4-tygodniowe staże zawodowe w Maladze (Hiszpania) i skierowany jest do uczniów klas II i III o profilach:

  • technik logistyk,
  • technik spedytor,
  • technik architektury krajobrazu.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, który będzie dostępny od 09.09.2019 r. na stronie internetowej szkoły.
Termin składania formularzy zgłoszeniowych (załączniki do regulaminu rekrutacji): 09.09.2019 – 27.09.2019.
Informacji na temat projektu udzielają pani Magdalena Paluch i pani Milena Dochtorowicz.