Wyniki egzaminów zawodowych styczeń/luty 2020

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie, którzy zdawali w styczniu i lutym 2020 r. egzaminy zawodowe, mogą zapoznać się z ich wynikami, logując się na swoje konta za pomocą loginów i haseł otrzymanych od wychowawców. Szkoła nie wydaje dokumentów potwierdzających wyniki egzaminów ani nie udostępnia informacji telefonicznie. Dokumenty potwierdzające wyniki będą wydawane dopiero po wznowieniu zajęć lekcyjnych w szkole.