Projekt 3: PO WER 2019

Tytuł: Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów.

Numer: 2019-1-PL01-KA102-062708

  • Konkurs wniosków 2019 Runda 1 KA1 – Mobilność edukacyjna
  • KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Opis projektu:

Projekt „Staż zagraniczny inwestycją w karierę zawodową uczniów” jest dla Technikum Transportowego bardzo ważnym przedsięwzięciem edukacyjnym. Z projektu skorzysta łącznie 48 uczniów i 6 nauczycieli. Na praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii wyjadą 3 grupy uczniów z zawodów: technik logistyk, technik spedytor oraz technik architektury krajobrazu. Zostaną oni podzieleni na 16-osobowe zawodowe grupy projektowe. Pierwotnie planowaliśmy, że uczniowie wyjadą wiosną i jesienią 2020 roku. Niestety, ze względu na pandemię mobilności te (czyli wyjazdy) zostały odwołane. W roku szkolnym 2020/2021 wszelkie działania związane z mobilnościami zostają zawieszone. Kolejne mobilności zaplanowane są na wiosnę 2022 roku.

Partnerem projektu jest firma Tribeka z Hiszpanii, która jest doświadczoną instytucją działającą w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji europejskich projektów mobilności. Dzięki temu jest w stanie profesjonalnie wspierać nas w procesie przygotowania i realizacji naszego projektu. Tribeka zorganizuje staże zawodowe, zakwaterowanie, transport komunikacją miejską, transfer na lotnisko. W trakcie praktyki uczniowie będą pod opieką osób towarzyszących.

Przed wyjazdem uczestnicy zostaną przygotowywani pod względem zawodowym, psychologicznym, kulturowym i językowym w ramach kursu przygotowawczego. Uczestnicy odbędą staż zawodowy w Hiszpanii zgodnie z opracowanym programem uwzględniającym ich potrzeby i oczekiwania. Będzie on skorelowany z programem nauczania dla poszczególnych zawodów zawartym w podstawie programowej.

Uczestnicy mobilności poznają także atrakcje turystyczne Hiszpanii i będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu wielokulturowego środowiska – w mieście, w którym żyją i spotykają się ludzie z całego świata.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass, które będą mogli dołączyć do dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe i przedłożyć potencjalnym pracodawcom w krajach UE. Staże zawodowe, w których biorą udział pracownicy z całego świata, umożliwią uczniom zdobycie zarówno kompetencji zawodowych, jak również kulturowych, osobistych i praktycznych. Konieczność stosowania języka angielskiego na co dzień podniesie umiejętności komunikacyjne uczestników, a rezultaty projektu zostaną upowszechnione w środowisku szkolnym i lokalnym.