Projekt 6: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2022.

  •  Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania: 10 925 649,90 zł)
  • Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni
  • Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Gdyni
Planowane działania:

1. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.
2. Szkolenia, kursy rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów.
3. Certyfikowane kursy branżowe dla uczniów.
4. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
5. Diagnoza i podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach zawodowych, warsztaty i indywidualne konsultacje oraz spotkania dla uczestników projektu, stworzenie katalogu działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Źródło: strona Miasta Gdyni

Informacje o projekcie oraz dane kontaktowe zespołu projektowego zamieszczone na stronie edukacja.gdynia.pl dostępne TUTAJ

Informacje o projekcie zamieszczone na stronie naszej szkoły dostępne TUTAJ i TUTAJ