Darmowe dwudniowe kursy dla uczniów BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2020

wpis w: Aktualności | 0

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Środowisko 2020 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.
Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

TERMIN: 10-11 grudnia 2020 r., godz.10:00 – 12:10

Więcej szczegółów TUTAJ