Zmiana wymagań na egzaminie maturalnym w roku 2021

wpis w: Aktualności | 0

Rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r. przez Ministra Edukacji i Nauki zmienia wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Wprowadzone zmiany to przede wszystkim zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Prezentacja dotycząca zmian wymagań dostępna w załączniku poniżej.