Materiały dla uczniów na platformie Moodle

wpis w: Aktualności | 0

Materiały z zajęć stacjonarnych prowadzonych od 27 września do 4 października 2021 r. dla klas I S, I L, III A/U, III TS, III TL, II A/U, IV bS będą umieszczane przez nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle do 4.10.2021 r. włącznie.