Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane

wpis w: Aktualności | 0

Urząd Marszałkowski w Gdańsku opublikował listę uczniów, którym przyznano Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2

Z imienną listą wniosków, uszeregowaną pod względem liczby uzyskanych punktów, można zapoznać się na stronie:
https://www.bip.pomorskie.eu/a,66184,ogloszenie-7921.html
w załączniku nr 1

UWAGA! Stypendia zostały przyznane tym uczniom, których wnioski po ocenie merytorycznej
uzyskały min. 29,000 punktów (pozycje od numeru 1 do numeru 474).