Specyfika nauki szkolnej w pandemii

wpis w: Aktualności | 0

W ciągu ostatnich dni w mediach obserwujemy informacje o wzroście liczby osób zakażonych Covid-19.

Sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy – niepewność jutra, stres związany z tym, czy następnego dnia będziemy mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych stacjonarnie czy też zdalnie – niejednokrotnie wywołuje w nas niechęć, poczucie złości, potrzebę szukania winnych zaistniałej sytuacji.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN dyrektor szkoły w związku z zagrożeniem zdrowia uczniów, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i zadecydować o przejściu na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wiemy, że wielu z Was doświadcza teraz negatywnych emocji: lęku o przyszłość, strachu przed zachorowaniem czy niezadowolenia z powodu wysłania Was na kwarantannę (zakaz opuszczania domu i spotykania się z rówieśnikami). Wzrasta stres z powodu niemożliwości podejmowania w trakcie kwarantanny zadań pozaszkolnych, treningów sportowych czy dorywczej pracy zarobkowej.

Apelujemy do całej społeczności szkolnej, czyli rodziców, uczniów i nauczycieli, abyśmy w obecnym czasie potrafili zrozumieć specyfikę otaczającej nas rzeczywistości i nie szukali winnych zaistniałych zdarzeń. To, co wszyscy możemy zrobić, to przestrzeganie zaleceń sanitarnych, które mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia każdego z nas.

Zachęcamy, aby w obecnym czasie szczególnie zwracać uwagę na drugiego człowieka, okazywać sobie wzajemnie wsparcie i szacunek.