Pasowanie na ucznia 2022

wpis w: Aktualności | 0

W czwartek 13 października 2022 r. odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów i symboliczne pasowanie na uczniów Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni. Klasy przygotowały filmiki i zdjęcia prezentujące wszystkich uczniów. Potem w obecności dyrekcji, wychowawców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego reprezentanci klas pierwszych w imieniu swoich koleżanek i kolegów ślubowali:

  • należycie wypełniać obowiązki ucznia tej szkoły i w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę,
  • aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły,
  • dbać o rozwój własnej osobowości,
  • szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów,
  • troszczyć się o mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji,
  • dbać o dobre imię tej szkoły.

Kolejnym ważnym krokiem na drodze do przyjęcia pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej było symboliczne pasowanie na ucznia, którego dokonał pan dyrektor Konrad Walczak.