Wizyta studyjna w firmie Trans-Nauta

wpis w: Aktualności | 0

W poniedziałek 14 listopada 2022 r. uczniowie klas IV TS i IV S uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Trans-Nauta Sp. z o.o. Organizatorami wizyty były Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz firma Trans-Nauta Sp. z o.o. zaopatrująca kompleksowo przedsiębiorstwa w materiały i urządzenia niezbędne do realizacji remontów statków lub ich przebudowy. Firma dysponuje także kadrą transportową oraz zatrudnia operatorów sprzętu. Celem wizyty było omówienie stanowisk pracy, na jakie rekrutuje firma, prezentacja procesu rekrutacyjnego oraz zapoznanie uczniów z kompetencjami niezbędnymi do pracy na omawianych stanowiskach.