XVI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „W mgnieniu oka” – zapraszamy uczniów i nauczycieli

wpis w: Aktualności | 0

Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów, tj. uczniów i nauczycieli pomorskich szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych kształcących artystów fotografików lub szkół technicznych o profilu fotograficznym).

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności
  podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Europy tematów,
 • przedstawienie na fotografii zmieniającej się we współczesnym świecie rzeczywistości
  społeczno-obyczajowej,
 • uchwycenie momentu, chwili z życia uczestnika konkursu,
 • dostrzeganie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla świata fauny i flory,
 • uchwycenie na fotografii piękna i niezwykłości świata organizmów żywych, tj. roślin
  i zwierząt, ich naturalnego środowiska przyrodniczego, zwyczajów, zachowań, umiejętności, dających wytchnienie i radość ich obserwatorom,
 • uchwycenie na fotografii interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka oraz
  otaczającego go świata kultury, polityki, nauki i techniki lub sztuki,
 • rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u uczestników konkursu,
 • rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów
  zdjęć,
 • stworzenie uczniom i nauczycielom różnych typów szkół możliwości wypowiedzi
  artystycznej i prezentacja ich twórczości w profesjonalnej galerii sztuki na terenie PPNT
  w Gdyni,
 • współpraca środowiska szkolnego z instytucjami promującymi kulturę.

REGULAMIN KONKURSU:

w załączniku na dole strony.

ZGŁOSZENIA:

do pani wicedyrektor Ewy Bucholc.