Laboratorium na Uniwersytecie Morskim

wpis w: Aktualności | 0

W środę 15 lutego 2023 r. w ramach promocji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni klasa IV U – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – pod opieką pani Joanny Tesmar uczestniczyła w laboratorium na Wydziale Fizyki.
Uczniowie mieli możliwość samodzielnie wykonać doświadczenie polegające na wyznaczaniu ogniskowej soczewki oraz opracować wzorcowe sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów.
Pracę uczniów nadzorowały pani mgr inż. Jolanta Kamińska i pani dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt oraz pani dr inż. Joanna Tesmar.