Jubileusz 20-lecia szkoły

wpis w: Aktualności | 0

W piątek 21 kwietnia 2023 r. obchodziliśmy w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych jubileusz 20-lecia szkoły. Na uroczystość przybyli liczni goście, a wśród nich Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Barbara Dembek-Bochniak, starszy wizytator z gdańskiego Kuratorium Oświaty, Agnieszka Kamińska-Klimczyk, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdyni, przedstawiciele rady dzielnicy, a także poprzedni dyrektorzy szkoły: pani Elżbieta Kazanowska i pan Bogdan Kosz. Przybyli również dyrektorzy kilku innych szkół średnich z naszego miasta, a także przedstawiciele firm, z którymi szkoła współpracuje – z branży transportowej, kolejowej, energetycznej, architektury krajobrazu. Z radością powitaliśmy również emerytowanych pracowników i nauczycieli.

Rys historyczny szkoły przedstawił pan dyrektor Konrad Walczak:

Wszystko zaczęło się w 2002 roku. Wtedy to zakończył swą działalność Zespół Szkół Kolejowych, a rozpoczęło funkcjonowanie Technikum Transportowe. Pierwsze kierunki kształcenia jakie uruchomiono to technik drogownictwa, technik elektryk, technik transportu kolejowego. W 2003 roku do oferty szkoły dołączył nowy profil kształcenia w zawodzie technika spedytora. Kolejne lata przyniosły ze sobą rozwój szkoły i nowe, naówczas perspektywiczne, kierunki kształcenia. Zaczęliśmy kształcić techników logistyków i geodetów, aby w 2016 roku powrócić do korzeni i otworzyć kierunek technik transportu kolejowego. To także w tym roku doszło do ważnego wydarzenia, jakim niewątpliwie była przeprowadzka szkoły z Alei Zwycięstwa na ul. Morską 186. Technikum Transportowe wraz z pierwszym września 2016 roku wchodzi w skład nowo powstałego ZSET. Ofertę szkoły wzbogaciliśmy o dwie nowe specjalności technik architektury krajobrazu oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Od ubiegłego roku młodzi mogą kształcić się na kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Uroczystość przygotowaną i poprowadzoną przez panie Ewelinę Jaszczerską i Annę Bednarczyk wzbogaciły występy muzyczne i taneczne naszych utalentowanych uczniów… oraz nauczycieli. Goście składali gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju i wielu sukcesów.

Po części oficjalnej goście i gospodarze spotkali się na poczęstunku w pawilonie kolejowym, gdzie w tym szczególnym dniu zaprezentowaliśmy też prace artystyczne naszych nauczycieli.