Nowy projekt eTwinning dla klas 1 A i 2 A

Nazwa projektu eTwinning

Discovering plant ecology in my town

Ogólne informacje o projekcie

Uczestnicy: Uczniowie klas 1A i 2A

Czas trwania projektu: listopad 2023 – maj 2024

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy uczniów na temat ekologii roślin w ich miejscowościach. Uczniowie zaczną od odkrywania roślin w swoich szkolnych ogrodach, swojej okolicy, mieście – w parkach albo ogrodach botanicznych. Będą identyfikować i kategoryzować rośliny za pomocą narzędzi internetowych, omawiać podobieństwa i różnice roślin z różnych krajów partnerskich ze swoimi rówieśnikami. Poznają także rośliny występujące w innych krajach szkół partnerskich. Będą opracowywać pomysły, jak chronić i rozwijać ekologię roślin. Stworzą cyfrowy album lub katalog roślin w swojej szkole, a następnie stworzą album cyfrowy zawierający opisy roślin wszystkich partnerów.

Dzięki udziałowi w projekcie Discovering plant ecology in my town uczniowie zdobędą nowe umiejętności i kompetencje cyfrowe, poszerzą wiedzę na temat ekologii roślin, udoskonalą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, poznają kulturę krajów partnerskich, rozwiną umiejętności komunikacyjne.

Działania projektowe będą odbywać się na platformie European School Education Platform.

Koordynator projektu: pani Larysa Studzińska