Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

wpis w: Aktualności | 0

Historia Praw Dziecka

W 1978 roku Polska przedłożyła Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt dokumentu zawierającego spis uniwersalnych praw dzieci. Procedury trwały długo, ale ostatecznie w 1989 roku, dokładnie 34 lata temu, Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Jest to najważniejszy na świecie dokument dotyczący praw dziecka. Rocznica jego podpisania obchodzona jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Dzieckajedno z najważniejszych dni dla UNICEF, który zajmuje się prawami dzieci na całym świecie. To właśnie charakterystyczny dla tej organizacji kolor niebieski jest wykorzystywany 20 listopada do podświetlenia budynków na całym świecie – w tym Empire State Building w Nowym Jorku, Opera w Sydney czy Brama Brandenburska w Berlinie.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, których prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane. Niestety, nadal nie każde dziecko może w pełni cieszyć się bezpiecznym i zdrowym dzieciństwem. UNICEF szacuje, że co czwarte dziecko na świecie żyje na obszarach konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych. Tylko w ostatnim czasie dzieci cierpią z powodu wojny w Ukrainie, Gazie czy Jemenie, są dotknięte skutkami trzęsień ziemi w Turcji i Syrii czy powodzi w Afganistanie.

W swoich działaniach UNICEF kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i walczy, aby sprawy dzieci stawiane były zawsze na pierwszym miejscu w działaniach podejmowanych przez światowych decydentów, a także władze krajowe i lokalne. Obowiązek respektowania zapisów Konwencji o prawach dziecka spoczywa nie tylko na politykach, ale na każdym z nas.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka warto sobie przypomnieć, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie same prawa – prawa człowieka. Dziecko jako istota dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. Pamiętajmy o tym obowiązku i zapewniajmy dzieciom realizację ich praw nie tylko 20 listopada, ale każdego dnia w roku.