Projekt eTwinning „Stories at the cinema, stories of live”

Kolejny projekt eTwinning w naszej szkole – tym razem filmowy.