Zajęcia praktyczne klasy III R

wpis w: Aktualności | 0

We wtorek 27 lutego 2024 r. uczniowie klasy III R odbyli zajęcia praktyczne z panem Boryckim na nastawni wykonawczej „GO-1”, (Gdynia Główna). Młodzi automatycy poznali wytyczne obsługi technicznej pulpitu kostkowego i zgodnie z dostępną dokumentacją techniczną odczytywali zestyki przekaźników występujących w obwodach elektrycznych urządzeń SRK. Ostatnim punktem programu zajęć była wizyta na nastawni GPA (stacja Gdynia Port) i obsługa konsoli technicznej.