Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku, świętowany jest na całym świecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu w roku 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody zaplanowane są do końca marca.

Uczestnicy projektu eTwinning „Discovering Plant Ecology in my Town” – uczniowie klasy 2A wraz z panią Larysa Studzińską z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2024 wykonali kilka zadań:

  1. Przypomnieli sobie zasady bezpiecznego zachowania w Internecie ustalone na początku pracy nad projektem.
  2. Wspólnie wykonali plakat w aplikacji Canva.
  3. Na lekcji języka angielskiego czytali tekst na temat Online safety oraz zagrali w Kahoot Safer Internet Day.
  4. W grupach międzynarodowych tworzyli akrostychy, używając aplikacji Zumpad.(Akrostychy to wiersze, w których pierwsze litery każdego wersu układają się w jakieś hasło).