Projekt eTwinning „Adaptation and belonging to school” – zadanie na marzec

Zadanie na marzec 2024 r. w projekcie eTwinning „Adaptation and belonging to school” było zatytułowane: Green Corner.

Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Jabłonowskiemu oraz uczniom klasy III A za projekt oraz pomoc w stworzeniu zielonego kącika w naszej szkole.

Miejsce jest wszystkim znane – znajduje się na parterze niedaleko biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!