Międzynarodowe spotkanie uczestników projektu „Discovering Plant Ecology in My Town”

Drugie międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli projektu eTwinning „Discovering Plant Ecology in My Town” koordynowanego w naszej szkole przez panią Larysę Studzińską odbyło się 19 marca 2024 r.
Wpływ globalnego ocieplenia na rośliny, ekologia roślin, wyjątkowe gatunki roślin, najładniejsze ogrody botaniczne świata, wynalazki zainspirowane roślinami – te ważne tematy zostały opracowane przez uczniów w formie pytań Did you know that…? w grupach międzynarodowych, a następnie zaprezentowane przez uczestników spotkania.
Przyjemną atrakcją okazał się Kahoot z udziałem 49 osób.
Międzynarodowe spotkania online w projektach eTwinning są świetną okazją do nawiązywania przyjaźni i doskonalenia swoich umiejętności językowych.