Wycieczka klasy III K na teren stacji Gdynia Postojowa

wpis w: Aktualności | 0

W środę 15 maja 2024 r. w ramach doskonalenia umiejętności uczniów klasy III K nabytych podczas lekcji z przedmiotów zawodowych nauczyciele Magdalena Warso-Kępa (Instruktor ds. handlowych) i Bartosz Dudzik (pracujący w Sekcji Handlowej Zakładu Północnego PKP Intercity) zorganizowali wyjście na teren stacji Gdynia Postojowa.

Zajęcia terenowe dają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy i realnego poznania funkcjonowania kolei. W ramach współpracy szkoły z przewoźnikiem PKP Intercity, którego pociągi stacjonują w Gdyni, lekcje w terenie przeprowadził pan Michał Jastrząbek – Zastępca Naczelnika Sekcji Realizacji Przewozów i Napraw w Gdyni i jednocześnie nauczyciel oraz wykładowca.

Zajęcia rozpoczęły się w Hali Napraw Wagonów, gdzie przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa na terenie kolejowym, zasady poruszania się w torach czynnych oraz sygnały kolejowe, które każdy kolejarz musi znać. Pan naczelnik przedstawił zasady pracy stacji, organizacji czynności przy przyjmowaniu, obrządzaniu, wyprawianiu pociągów, naprawie wagonów, przeprowadzaniu przeglądów okresowych, a także pracy manewrowej i pociągowej na stacji.

W grupie torów odjazdowych uczniowie obserwowali próbę szczegółową hamulca zespolonego pociągu IC 5602 „Heweliusz” oraz dokonali oględzin technicznych wagonów. Wspólnie określili konieczne warunki do wyprawienia pociągu w drogę, identyfikowali pojazdy kolejowe na podstawie numeru EVN, obserwowali pracę manewrową składu TLK 53170 „Karpaty”, omówili oznaczenia wagonów, interoperacyjność pojazdów kolejowych, a także mieli możliwość czynnego uczestnictwa w obsłudze rampy dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich w wagonie typu 111A-30 Combo.

Podczas omówienia zasad pracy manewrowej przy posterunku nastawczym GP-13 uczniowie mieli możliwość obserwacji, w jaki sposób przygotowuje się drogę przebiegu. Wykładowcy przypomnieli budowę rozjazdu oraz warunki konieczne do prawidłowego prowadzenia jazd manewrowych. Uczniowie za pomocą zapewnionych przez PKP Intercity przyrządów sygnałowych zaprezentowali wszystkie kolejowe sygnały manewrowe, zarówno dźwiękowe jak i ręczne.

Po przejściu do Hali Napraw Wagonów uczniowie zapoznali się z budową wagonu i jego najważniejszych urządzeń. Mogli samodzielnie użyć hamulca bezpieczeństwa i poznać zasady jego działania.
Na zakończenie zajęć pan naczelnik zaprosił uczniów do pomieszczenia, w którym za pomocą specjalistycznego plotera tworzy się tablice kierunkowe na potrzeby Sekcji Realizacji Przewozów i Napraw. Zajęcia terenowe zostały zakończone pamiątkowym zdjęciem.