Technik architektury krajobrazu

opracowywanie projektów ogrodów, parków i terenów zieleni, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz obiektów małej architektury krajobrazu

Symbol cyfrowy zawodu: 314202
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej
Opis zawodu:
 • dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
 • opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
 • budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
Uzyskane kwalifikacje:
 • OGR.03 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04 – organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • biologia
Przedmiot rozszerzony:
 • biologia
Języki obce:
 • język angielski
 • język rosyjski
Przedmioty zawodowe:
 • język angielski zawodowy
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • podstawy architektury krajobrazu
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • rośliny ozdobne
 • specjalizacja – obiekty architektury krajobrazu
 • kosztorysowanie w architekturze krajobrazu
 • projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • umiejętności dodatkowe