Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Symbol cyfrowy zawodu: 333107
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Naszą szkołę łączy porozumienie o współpracy z firmą PCC Intermodal S.A.

Opis zawodu:
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu
 • monitorowanie poziomu i stanu zapasów
 • obsługiwanie programów magazynowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
 • planowanie procesów transportowych
 • organizowanie procesów transportowych
 • dokumentowanie procesów transportowych
Uzyskane kwalifikacje:
 • SPL.01 – obsługa magazynów
 • SPL.04 – organizacja transportu
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka
Przedmiot rozszerzony:
 • matematyka
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki