Technik logistyk

planowanie procesów logistycznych w łańcuchach dostaw , organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

Symbol cyfrowy zawodu: 333107
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej
Opis zawodu:
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu
 • monitorowanie poziomu i stanu zapasów
 • obsługiwanie programów magazynowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
 • planowanie procesów transportowych
 • organizowanie procesów transportowych
 • dokumentowanie procesów transportowych
Uzyskane kwalifikacje:
 • Obsługa magazynów
 • Organizacja transportu
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
Przedmiot rozszerzony:
 • matematyka
Dodatkowe godziny:
 • geografia
 • język angielski
 • język niemiecki
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki