Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Symbol cyfrowy zawodu: 333108
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Naszą szkołę łączy porozumienie o współpracy z firmą PCC Intermodal S.A.

Opis zawodu:
 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego
Uzyskana kwalifikacja:
 • SPL.05 – organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
Przedmiot rozszerzony:
 • matematyka
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki