Technik spedytor

organizowanie i nadzorowanie przewozu ładunków, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych

Symbol cyfrowy zawodu: 333108
Technikum 5-letnie – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej
Opis zawodu:
 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego
Uzyskane kwalifikacja:
 • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej:
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • geografia
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki