Projekt 1: PO WER 2016

Tytuł: Stać się częścią globalnego rynku TLS – staże zagraniczne jako źródło praktycznego doświadczenia w zawodzie.

Numer: 2016-1-PL01-KA102-024588

  • Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna KA1
  • Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników
  • Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego KA102
  • Konkurs 2016
Relacje z tych wyjazdów zamieszczane na naszej stronie można obejrzeć, klikając poniższe linki:

W Gdyni się o nas mówi… Relacja z projektu na stronie miasta Gdyni TUTAJ