Projekt 4: Erasmus+ 2020

Tytuł: Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET.

Numer: 2020-1-PL01-KA102-080290

I. Informacje o projekcie:
  •   sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe
  •   akcja 1: Mobilność edukacyjna KA102
  •   kwota dofinansowania: 57 694 EUR
  •   czas trwania: 01.09.2020 – 31.08.2021
  •   cele:

   – podniesienie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności (Europass, ECVET)
   – wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym,
   – rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności pracy w zespole,
   – poszerzenie wiedzy o Włoszech i Hiszpanii,
   – wzrost świadomości międzykulturowej i europejskiej.

  •     W ramach projektu dwie grupy uczniów odbędą 2 tygodniowe praktyki zawodowe:

– grupa 1, Rimini (Włochy): technik geodeta (8 osób) oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (8 osób)

– grupa 2, Malaga (Hiszpania): technik transportu kolejowego (14 osób)

  •     Firmy partnerskie współpracujące z ZSET przy organizacji praktyk zawodowych:

– w Hiszpanii – TRIBEKA Training Lab

– we Włoszech – Sistema Turismo

(Obie organizacje wchodzą w skład grupy ETN. Więcej informacji na temat realizacji projektów przez ETN znajduje się na stronie: http://www.etninternational.com)

  •  Regulamin projektu w załączniku na dole strony.
II. Wydarzenia związane z realizacją projektu:

1. Rozpoczęcie projektu TUTAJ

2. Pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników projektu Erasmus+ TUTAJ

informacja na portalu esencjagdyni.pl TUTAJ