Projekt 5: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb gospodarki.

Cel szczegółowy to utworzenie warunków zwiększenia efektywności i rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego w branżach priorytetowych dla rozwoju regionu.

Wartość całkowita projektu: 58 105 724,88 zł:

Koszty kwalifikowalne: 57 925 609,11 zł

Poziom dofinansowania: 81,92% kosztów kwalifikowalnych projektu

Kwota dofinansowania: 47 452 238,72 zł

Koszty niekwalifikowalne: 180 115,77 zł

Więcej szczegółów na temat projektu na stronie Miasta Gdyni TUTAJ oraz w artykule Więcej pieniędzy na gdyńskie szkoły

Nowy symulator pracy stacji dla techników transportu kolejowego

Ze środków projektu nasza szkoła pozyskała nowoczesne narzędzie dydaktyczne – wielofunkcyjny system symulacyjnego ruchu kolejowego przedstawiający stacje i urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania.

W skład symulatora wchodzi makieta kolejowa o wymiarach 5,7 x 1,1 m oraz 8 stanowisk komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, sprzężonym z układem torowym i pojazdami kolejowymi na makiecie. System służy do prowadzenia zajęć dydaktycznych pozwalających na zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie techniki ruchu kolejowego oraz sterowania ruchem kolejowym. Dzięki temu uczniowie będą mogli połączyć pasję z nauką zawodu.
Więcej informacji oraz krótki filmik na stronach Miasta Gdyni w artykule Minikolej nie do zabawy, ale do nauki

Specjalistyczny pawilon kolejowy do nauki zawodu oraz festyn „Lokomotywa mocy”

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego pozyskali również ze środków projektu nowe zaplecze dydaktyczne: specjalistyczny pawilon. Z okazji jego otwarcia na terenie ZSET odbył się festyn „Lokomotywa mocy”.

Ze szczegółami wydarzenia można zapoznać w artykułach na stronie Miasta Gdyni Pojedź lokomotywą mocy! oraz „Lokomotywa mocy” dla sąsiadów ZSET.

Zachęcamy również do obejrzenia naszej fotorelacji dostępnej TUTAJ