Spotkanie w Stambule – podsumowanie projektu Erasmus+

wpis w: Aktualności | 0

W ramach projektu ERASMUS+ KA210-VET „Sun, water, wind of renewable energy – S2WRE” w dniach 13-15 czerwca 2023 r. francuska i polska delegacja zostały ciepło przyjęte przez swoich tureckich partnerów ze szkoły MSMTAL z Ankary. Na spotkaniu podsumowującym w Stambule naszą szkołę reprezentowały pani wicedyrektor Barbara Czubacka i koordynatorka projektu – pani Larysa Studzińska.

To piąte i ostatnie międzynarodowe spotkanie zamykające projekt było okazją do oceny dwuletniej pracy nad działaniami związanymi z walką ze zmianami klimatycznymi i do podsumowania współpracy trzech szkół partnerskich.

W projekcie brało udział 34 uczniów kształcących się na kierunkach związanych z energią i elektrycznością.

Grupy polskich i tureckich uczniów i nauczycieli spotkały się trzykrotnie: w szkole MSMTAL w Ankarze (we wrześniu 2022), u nas w ZSET w Gdyni (w październiku 2022), w liceum LPN w Saint Martin d’Hères (w marcu 2023).

Uczestnicy spotkań wykonali liczne prace praktyczne, odbyli wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, a przez całe dwa lata trwania projektu współpracowali nad różnymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi tematu projektu na platformie eTwinning.

Nauczyciele ZSET, którzy przyczynili się do realizacji wszystkich działań związanych z projektem, to oprócz pani koordynatorki Larysy Studzińskiej – pani Magdalena Śmigiel, pani Anita Zima i pan Krzysztof Woźniak.


Link do informacji o projekcie erasmus-2021-podsumowanie-projektu