Projekt 7: Erasmus+ 2021

Trzy szkoły, trzy kraje, jeden kierunek – projekt S2WRE wyraźnie nawiązuje do unijnych zasad i wartości dobrego obywatelstwa, zwłaszcza w odniesieniu do walki ze zmianami klimatycznymi. Zmiana klimatu pokazuje, że istnieje pilna potrzeba działania na rzecz zrównoważonej i odnawialnej energii elektrycznej (RE).

Tytuł: SUN, WATER, WIND of RENEWABLE ENERGY – S2WRE (Słońce, woda, wiatr energetyki odnawialnej)

Numer: 2021-1-FR01-KA210-VET-000032902

Informacje o projekcie:
 • Sektor: Edukacja szkolna
 • Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji. Partnerstwa na małą skalę – współpraca szkół zawodowych
 • Budżet projektu: 60000 EUR
 • Kwota dofinansowania: 60000 EUR
 • Czas trwania: 01.11.2021 – 01.07.2023 (20 miesięcy)
 • Szkoła koordynator: Lycée Pablo Neruda (LPN) Saint Martin d’Hères, Grenoble, Francja

Szkoła partnerska: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MSMTAL), Ankara, Turcja

 • Uczestnicy: uczniowie klasy 3U (rok szkolny 2021/2022) – 4U (rok szkolny 2022/2023) kierunku Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • Cele projektu:

– zdobycie wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej

– zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie instalacji energii odnawialnej

– wykonanie różnorodnych zadań praktycznych np. montaż paneli fotowoltaicznych, zarabianie końcówek kabla elektrycznego, ćwiczenia na symulatorze wysokiego napięcia

– wizyty w hydroelektrowniach wodnych, farmie wiatrowej, elektrowni jądrowej, elektrowni na biomasę do produkcji energii odnawialnej w Polsce, Francji i Turcji

– rozwijanie umiejętności współpracy w środowisku zawodowym

– rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK

– wzmocnienie świadomości europejskiej

– promowanie tolerancji

– rozwój umiejętności kluczowych, w tym doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim

 • eTwinning – nasze działania na Twinspace TUTAJ:
 1. Udział uczniów i nauczycieli w 12 wideokonferencjach.
 2. Prezentacja swojego kraju, regionu i narodowości – tworzenie puzzli (Jigsawplanet).
 3. Prezentacja swojego kraju (Kahoot).
 4. Tworzenie loga i głosowanie na najlepsze logo projektu (Canva).
 5. Tworzenie i głosowanie na hasło projektu (Padlet).
 6. Tworzenie plakatów o tematyce energetycznej oraz z okazji dni Erasmus i eTwinning (Canva).
 7. Tworzenie gry karcianej Dobble (Spot it) o tematyce energetycznej (Genially).
 8. Tworzenie zasad eko-odpowiedzialnych elektryków.
 9. Prezentacja zajęć praktycznych (Genially).
 10. Odkrywanie różnorodnych metod produkcji energii odnawialnej (Padlet).
 11. Tworzenie trzech magazynów z każdej mobilności w języku angielskim (Madmagz).
 12. Tworzenie video prezentacji z mobilności (Canva, YouTube).
Gra Dobble o tematyce energetycznej:
 • Mobilności uczniów i nauczycieli:
 1. styczeń 2022 – spotkanie organizacyjne we Francji (2 nauczycieli języka angielskiego + 1 nauczyciel zawodu)
 2. wrzesień 2022 – mobilność w Turcji (2 nauczycieli języka angielskiego + 5 uczniów); magazyn z pobytu TUTAJ
 3. październik 2022 – wizyta partnerów w Polsce (gościmy 6 uczniów+ 2 nauczycieli z Francji oraz 6 uczniów + 2 nauczycieli z Turcji); magazyn z pobytu TUTAJ
 4. luty 2023 – wizyta partnerów we Francji (z ZSET: 7 uczniów + 2 nauczycieli); magazyn z pobytu TUTAJ
 5. czerwiec 2023 – spotkanie podsumowujące w Ankarze (koordynator+ wicedyrektor szkoły)

Konkurs dla uczniów klas 7 i 8 SP

Wyniki konkursu

Rozdanie nagród

 1. Prezentacja swojego kraju, regionu i narodowości – tworzenie puzzli (Jigsawplanet).
 2. Prezentacja swojego kraju (Kahoot).
 3. Tworzenie loga i głosowanie na najlepsze logo projektu (Canva).
 4. Tworzenie i głosowanie na hasło projektu (Padlet).
 5. Tworzenie plakatów o tematyce energetycznej oraz z okazji dni Erasmus i eTwinning (Canva).
 6. Tworzenie gry karcianej Dobble (Spot it) o tematyce energetycznej (Genially).
 7. Tworzenie zasad eko-odpowiedzialnych elektryków.
 8. Prezentacja zajęć praktycznych (Genially).
 9. Odkrywanie różnorodnych metod produkcji energii odnawialnej (Padlet).
 10. Tworzenie trzech magazynów z każdej mobilności w języku angielskim (Madmagz).
 11. Tworzenie video prezentacji z mobilności (Canva, YouTube).
Podsumowanie projektu

Od 01.11.2021 r. do 01.07.2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni pracowali nad międzynarodowym projektem „SUN WATER WIND OF RENEWABLE ENERGY – S2WRE”, który był synergią eTwinning i Erasmus+ KA210-VET.

Uczestnicy projektu współpracowali ze szkołami z Turcji i Francji pod kątem rozwoju ekologicznych źródeł energii. Projekt zakładał mobilność uczniów i nauczycieli w krajach uczestniczących w projekcie, praktyczne warsztaty zawodowe i wizyty w firmach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W projekcie brało udział 34 uczniów z trzech krajów kształcących się na kierunkach związanych z energią i elektrycznością.

Młodzież ZSET kształcąca się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszerzyła wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Harmonogram projektu obejmował pięć mobilności. Oprócz wizyty przygotowawczej nauczycieli w Saint-Martin-d’Hères we Francji (18-20 stycznia 2022 r.) oraz wizyty podsumowującej projekt w Stambule (13-16 czerwca 2023 r.), grupy polskich, francuskich i tureckich uczniów oraz nauczycieli spotkały się trzykrotnie: po raz pierwszy w Turcji (25-30.09.2022 r.) w szkole Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Ankarze, następnie w Gdyni w naszej szkole ZSET (16-21.10.2022 r.), a ostatnie spotkanie odbyło się we Francji w Grenoble w szkole Lycée Pablo Neruda Saint-Martin-d’Hères (18-25.02.2023 r.).

Uczestnicy spotkań brali udział w pracach praktycznych takich jak montaż paneli fotowoltaicznych, zarabianie końcówek kabla elektrycznego, ćwiczenia na symulatorze wysokiego napięcia czy prace ze skrzynką elektryczną.

Młodzież odbyła także liczne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze. W ramach poznawania tajników zawodu uczniowie odwiedzili firmy wykorzystujące odnawialne źródła energii, między innymi:

 • w Turcji elektrownię na biomasę Mamak Solid Waste Biomass Energy Plant, szkołę Cezeri Green Technology Vocational and Technical Anatolian High School, elektrownię wodną Kargi Dam and Hydroelectric Power Plant, fabrykę paneli fotowoltaicznych Kalyon PV Solar Technologies Factory;
 • w Polsce firmę OPEC w Gdyni, Elektrownię Szczytowo-Pompową Żarnowiec PGE Energia odnawialna, farmę wiatrową WICKO Tauron Ekoenergia;
 • we Francji uczniowie byli z wizytą w firmach Schneider Electric oraz EDF Hydro Alpes oraz zobaczyli elektrownię jądrową SAINT-ALBAN – Saint Maurice Nuclear Power Plant.

Uczestnicy projektu poznawali także kulturę i historię wszystkich trzech krajów, między innymi:

 • w Turcji odwiedzili miejsce pamięci Anitkabir, gdzie złożyli wieniec w Mauzoleum Ataturka, byli też w urzędzie miasta Beypazari oraz w Rahmi Koc Muzeum; uczestniczyli także w grze na orientację na Uniwersytecie Gazi w Ankarze;
 • w Trójmieście zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Emigracji w Gdyni;
 • we Francji zwiedzali miasta Lyon i Grenoble oraz Muzeum Węgla w Saint Etienne i pojechali na wycieczkę do Bastille.

Przez dwa lata trwania projektu uczniowie współpracowali nad różnymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi tematu projektu na platformie eTwinning. Rezultatem ich pracy projektowej są między innymi magazyny MadMagz podsumowujące pobyty w Turcji, Polsce oraz we Francji, a także karty Dobble o tematyce energetycznej.

W ramach projektu został również zorganizowany konkurs na plakat o tematyce ekologicznej „LIFE IN GREEN albo Zielona energia – energia przyjazna środowisku”. Konkurs był skierowany do uczniów klas 7-8 SP z Gdyni oraz powiatu wejherowskiego.

Projekt Erasmus+ stworzył możliwość międzynarodowej pracy zespołowej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i walki ze zmianami klimatycznymi. Uczniowie wykonywali różnorodne zadania praktyczne, rozwijali umiejętności kluczowe dotyczące współpracy w środowisku zawodowym i umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK.

Projekt rozwinął też kompetencje nauczycieli, którzy poszerzyli swoje umiejętności pedagogiczne w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych związanych z systemami energetyki odnawialnej oraz wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej. Szkoły mogły zaadaptować przykłady dobrych praktyk zaobserwowanych podczas udziału w projekcie.

Wszyscy odnieśli dodatkowe korzyści związane z projektem, ponieważ rozwinęli umiejętności komunikacyjne w języku angielskim i pogłębili wiedzę na temat życia i kultury Francji, Turcji i Polski, wzmocnili świadomość europejską, uczyli się tolerancji.

Nauczyciele ZSET, którzy przyczynili się do realizacji wszystkich działań związanych z projektem, to oprócz pani koordynatorki Larysy Studzińskiej – pani Magdalena Śmigiel, pani Anita Zima i pan Krzysztof Woźniak.

Nagrody i wyróżnienia

Projekt został doceniony na forum międzynarodowym – zdobył pierwszą nagrodę we francuskim konkursie Fundacji Hippocrene w kategorii szkół zawodowych oraz dwa inne prestiżowe wyróżnienia przyznane ze względu na wysoką jakość realizacji i wyników.