Projekt 7: Erasmus+ 2021

Trzy szkoły, trzy kraje, jeden kierunek – projekt S2WRE wyraźnie nawiązuje do unijnych zasad i wartości dobrego obywatelstwa, zwłaszcza w odniesieniu do walki ze zmianami klimatycznymi. Zmiana klimatu pokazuje, że istnieje pilna potrzeba działania na rzecz zrównoważonej i odnawialnej energii elektrycznej (RE).

Tytuł: SUN, WATER, WIND of RENEWABLE ENERGY – S2WRE (Słońce, woda, wiatr energetyki odnawialnej)

Numer: 2021-1-FR01-KA210-VET-000032902

Informacje o projekcie:
 • Sektor: Edukacja szkolna
 • Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji. Partnerstwa na małą skalę – współpraca szkół zawodowych
 • Budżet projektu: 60000 EUR
 • Kwota dofinansowania: 60000 EUR
 • Czas trwania: 01.11.2021 – 01.07.2023 (20 miesięcy)
 • Szkoła koordynator: Lycée Pablo Neruda (LPN) Saint Martin d’Hères, Grenoble, Francja

Szkoła partnerska: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara, Turcja

 • Uczestnicy: uczniowie klasy 3U (rok szkolny 2021/2022) – 4U (rok szkolny 2022/2023) kierunku Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • Cele projektu:

– zdobycie wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej

– zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie instalacji energii odnawialnej

– wykonanie różnorodnych zadań praktycznych np. instalacja paneli fotowoltaicznych, złożenie miniaturowych turbin wiatrowych

– wizyty w hydroelektrowniach wodnych, farmach fotowoltaicznej i wiatrowej, elektrowni na biomasę do produkcji energii odnawialnej w Polsce, Francji i Turcji

– rozwijanie umiejętności współpracy w środowisku zawodowym

– rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK

– wzmocnienie świadomości europejskiej

– promowanie tolerancji

– rozwój umiejętności kluczowych, w tym doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim

 • eTwinning:
 1. Etap 1 TUTAJ
 2. Etap 2 TUTAJ
 • Mobilności uczniów i nauczycieli:
 1. styczeń 2022 – spotkanie organizacyjne we Francji (2 nauczycieli języka angielskiego + 1 nauczyciel zawodu)
 2. wrzesień 2022 – mobilność w Turcji (2 nauczycieli języka angielskiego + 5 uczniów)
 3. październik 2022 – wizyta partnerów w Polsce (gościmy 6 uczniów+ 2 nauczycieli z Francji oraz 6 uczniów + 2 nauczycieli z Turcji)
 4. luty 2023 – wizyta partnerów we Francji (z ZSET: 7 uczniów + 2 nauczycieli)
 5. czerwiec 2023 – spotkanie podsumowujące w Ankarze (koordynator+ wicedyrektor szkoły)

Konkurs dla uczniów klas 7 i 8 SP