Projekt 2: Erasmus+ 2018

Tytuł: W poszukiwaniu śladów. Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie. (Auf Spurensuche. Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis.)

Numer: 2018-DE03-KA229-047194_2

I. Informacje o projekcie:
 • sektor: Edukacja szkolna,
 • akcja 2: Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół
 • kwota dofinansowania: 26 298 EUR
 • czas trwania: 01.10.2018-31.12.2020
 • szkoła partnerska: Robert-Schuman-Berufskolleg w Dortmundzie (Niemcy)
 • cele projektu:
  • poszerzenie wiedzy na temat kultury, literatury i historii Niemiec i Polski,
  • odnalezienie śladów niemieckich w Polsce oraz polskich w Niemczech w dziedzinie kultury, literatury i historii,
  • skonfrontowanie się z faktami historycznymi dotyczącymi obu narodów,
  • przełamanie stereotypów dotyczących Niemców i Polaków,
  • promowanie tolerancji,
  • rozwój kreatywności i umiejętności współpracy w grupie,
  • wzmocnienie świadomości europejskiej,
  • rozwój umiejętności kluczowych, w tym rozwój umiejętności komunikowania się w języku niemieckim oraz angielskim.
  • regulamin projektu w załączniku na dole strony.
 • nasza szkoła partnerska Robert-Schuman-Berufskolleg w Dortmundzie kształci młodzież w zawodach związanych z handlem, administracją oraz sektorem usługowym.
  Więcej informacji na temat szkoły znajduje się na stronie: https://www.rsbk-do.de

Informacje o projekcie Erasmus+ opracowane przez Robert-Schuman-Berufskolleg znajdują się na stronie: https://www.rsbk-do.de/schulleben/erasmus-projekt.html

II. Wydarzenia związane z realizacją projektu:
 1. Rozpoczęcie projektu: TUTAJ
 2. Pierwsze spotkanie grupy Erasmus+: TUTAJ
 3. Spotkanie przygotowawcze zespołów koordynujących projekt z ZSET i z Robert-Schuman-Berufskolleg (Gdynia, 04.11.2018-06.11.2018): TUTAJ
 4. Konkurs: Kraje Unii Europejskiej – również świątecznie: TUTAJ
 5. Spotkanie uczniów polskich i niemieckich w Gdyni, 25.03.2019-29.03.2019: opis spotkania w Trójmieście – zob. załącznik na dole strony.
  1. Dzień 1 TUTAJ
  2. Dzień 2 TUTAJ
  3. Dzień 3 i 4 TUTAJ
  4. Dzień 5 TUTAJ
  5. Dodatkowe artykuły na portalach: „Esencja Gdyni” TUTAJ i „Młoda Gdynia” TUTAJ
  6. Wrażenia uczniów niemieckich z pobytu w Polsce – zob. załączniki na dole strony o tytułach: Lorena, Polina, Jakub, Karim.
 6. Spotkanie uczniów polskich i niemieckich w Weimarze, 08.10.2019-11.10.2019: opis spotkania w Weimarze – zob. załącznik na dole strony, a także artykuł na naszej stronie TUTAJ
  • Wrażenia uczniów naszej szkoły ze spotkania w Weimarze: zob. załączniki na dole strony o tytułach: Patrycja, Tomasz, Agnieszka, Bianna, Jakub 2, Julia, Magdalena, Kamil, Natalia, Jacek, Marta, Mateusz, Szymon, Paweł, Emilia, Sandra.
 7. Spotkanie uczestników polskich i niemieckich w Dortmundzie (które się nie odbyło)
  W dniach 25-29 maja 2020 polscy i niemieccy uczestnicy projektu mieli spotkać się w Dortmundzie. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety…
  W wyniku pandemii Covid-19 spotkanie zostało odwołane. Przez pewien czas istniała nadzieja, że może młodzieży uda się spotkać po wakacjach, lecz ponownie z tego samego powodu do spotkania nie doszło. Nietrudno sobie wyobrazić, jak bardzo młodzi ludzie z obu miast byli rozczarowani.
  Niezrealizowane plany i zamierzenia stały się w 2020 roku nie tylko ich doświadczeniem.
  Ale gdyby jednak wyjazd był możliwy, to co uczniowie z Gdyni chcieliby zobaczyć?
III. Materiały opracowane na potrzeby realizacji projektu lub materiały projektowe do wykorzystania:

UWAGA! Wszystkie materiały wymienione w tym punkcie dostępne są jako załączniki w formacie pdf na dole strony.

 1. Typowy Polak – typowy Niemiec. Stereotypowe myślenie. Co Polacy myślą o Niemcach, co Niemcy myślą o Polakach?
  Ankieta: Stereotypy polsko-niemieckie (załącznik)
  Fragebogen: Deutsch-polnische Stereotype (załącznik)
 2. Co wiemy o kraju sąsiada?
  A Quiz: Wie gut kennst du Polen, Gdynia? (załącznik)
  B Quiz: Wie gut kennst du Deutschland, Dortmund? (załącznik)
 3. Gra integracyjna: Find someone, who… (załącznik)
 4. W poszukiwaniu śladów: słowa, znaczenia – fakty, wydarzenia.

  Poszukując śladów, zwracamy uwagę na wspólne dla narodu polskiego i niemieckiego momenty w historii, wspólne elementy kultury, nauki oraz architektury, podobne trendy, wspólne wartości i pasje, tożsame rozumienie różnych pojęć.

  Mówiąc o faktach historycznych, nie jest możliwe niestety pominięcie tragicznego okresu II wojny światowej, a zwłaszcza wydarzeń ważnych dla gdynian (np. obóz Stutthof, zbrodnia w Piaśnicy). Ale tragiczne losy spotkały także niemiecką ludność cywilną, o czym nie można zapomnieć (np: „Flucht und Vertreibung”).

  Ślady niemieckie o zdecydowanie pozytywnym charakterze można znaleźć w Gdańsku, z którego wywodzi się wielu sławnych gdańszczan pochodzenia niemieckiego (np. Daniel Fahrenheit, Günter Grass, Jan Heweliusz), a których dokonania miały wpływ na kulturę i naukę nie tylko Europy. Swego rodzaju śladem niemieckim można określić styl architektoniczny – modernizm – w którym zostało wybudowane śródmieście Gdyni, a który wywodzi się z niemieckiego stylu Bauhaus.

  Pracując z poniższymi materiałami, uczestnicy powinni tworzyć grupy polsko-niemieckie. Daje to możliwość dzielenia się wrażeniami, bezpośredniej wymiany poglądów, dyskusji, a także pomaga zarówno we wzajemnym wyjaśnianiu i tłumaczeniu niezrozumiałych treści, jak i w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania.

  Temat „W poszukiwaniu śladów” składa się z dwóch części:

  Część A – słowa, znaczenia:
  Uczestnicy podzieleni na 9 grup mają za zadanie dopasować do słów w języku polskim niemieckie i angielskie odpowiedniki.

  Część B – fakty, wydarzenia:
  Uczestnicy podzieleni na 11 grup mają za zadanie zapoznać się z tekstami, do których linki podane są w załączniku, a następnie odpowiedzieć na pytania do tekstów.

  Aby podsumować wyniki i zaprezentować je wszystkim grupom, członkowie każdej grupy mogą:
  – dopasowane znaczenia w części A lub odpowiedzi na pytania w części B zapisywać na kartkach, a następnie naklejać je na plakaty,
  – prezentować wyniki ustnie na forum.

  (Dla uatrakcyjnienia części A koordynatorzy mogą przygotować zdjęcia lub obrazki przedstawiające część definicji, które uczestnicy naklejają na plakaty razem z kartkami ze słowami.)
  Karty pracy do części A (załącznik)
  Objaśnienia do słów części A (załącznik)
  Tematy do tekstów części B (załącznik)
  Pytania do tekstów części B (załącznik)
 5. Gra miejska: „W poszukiwaniu śladów. Śladami gdańskich zabytków i sławnych gdańszczan”.

  Zapraszamy na spacer uliczkami Gdańska, podczas którego podziwiamy jego zabytki, odnajdujemy jego wielokulturowy charakter, podążamy śladami sławnych gdańszczan pochodzenia niemieckiego.

  Uczestnicy podzieleni na 6 zespołów mają za zadanie odnaleźć 20 zabytków Gdańska i ustalić poprawne odpowiedzi do zadań związanych z zabytkami. Pytania (w języku angielskim) znajdują się w poszczególnych zestawach. Każdy zespół otrzymuje osobny zestaw pytań.

  Zasady gry:
  1. Zespoły rozpoczynają trasę przy Fontannie Neptuna.
  2. Aby odnaleźć zabytki, uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych mapek lub z aplikacji nawigacyjnej w telefonie komórkowym.
  3. Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych zabytkach lub znaleźć odpowiedzi na pytania znajdujące się w zestawach, uczestnicy mogą skorzystać z linków podanych w załączniku.
  4. Każdy zespół wykonuje „selfie” przy każdym z 20 zabytków – dla potwierdzenia swojej obecności w danym miejscu.

   Gra miejska: zestawy (załącznik)
   Linki do zabytków (załącznik)
 1. Polsko-niemieckie ABC: Dzisiejsza młodzież w Gdyni i w Dortmundzie – Nasza przyszłość w Europie

  W czasie dwóch lat trwania projektu „W poszukiwaniu śladów: Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie” młodzi ludzie z Dortmundu i z Gdyni mieli niejednokrotnie okazję do wymiany myśli, doświadczeń, analizy tematyki, refleksji, do poznania i porównania wzajemnego światopoglądu.
  Do jakich wniosków doszli, patrząc na te dwa lata wzajemnej współpracy i znajomości?

  Jakie wartości są dla nich dzisiaj ważne?
  Nad jakimi zagadnieniami dzisiaj się zastanawiają i co mają na ten temat do powiedzenia?
  Czy od tego, co jest dla nich dzisiaj ważne, zależy ich przyszłość w Europie?

  Najważniejsze hasła zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej. W ten sposób powstało specyficzne polsko-niemieckie ABC.

  Polsko-niemieckie ABC: Dzisiejsza młodzież w Gdyni i w Dortmundzie – Nasza przyszłość w Europie (załącznik)

Materiały projektowe zamieszczone na naszej stronie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Informacje i materiały edukacyjne umieszczone na stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Projektu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną

Załączniki: